Starám se o svoji řeku

Projekt Starám se o svoji řeku vznikl v roce 2000 a spočívá v čištění náplav řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví v úseku Moravičany – Litovel – Hynkov při splouvání řeky v nafukovacích člunech a raftech. Projekt realizuje Gymnázium Jana Opletala v Litovli, ADETO, z.s. zajišťuje logistickou a finanční podporu.

Hlavním cílem projektu je rozvíjet schopnosti, dovednosti, a především postoje žáků ve vztahu k životnímu prostředí a jeho ochraně a snaží se přispět k trvale udržitelnému rozvoji lidské společnosti s co nejmenšími dopady na krajinu.

Prostřednictvím projektu chceme žáky seznámit s aktuálním stavem naší přírody a ukázat rizika vyplývající z fungování lidské společnosti a jejich dopady na životní prostředí. Dále chceme žáky seznámit i s perspektivami ochrany životního prostředí a s možnostmi jejich přínosu k péči o životní prostředí a krajinu. V neposlední řadě projekt Starám se o svoji řeku předestírá žákům nové pohledy na volnočasové aktivity a propaguje vodácký sport prováděný s ohledem na přírodu.