Connecting Classrooms

V rámci projektu Connecting Classrooms navazují školy ve Velké Británii a dalších více než šedesáti zemích na celém světě dlouhodobou partnerskou spolupráci.

Prostřednictvím této spolupráce projekt buduje porozumění a důvěru mezi mladými lidmi z různých zemí a činí budoucí svět bezpečnějším a propojenějším.

Program usiluje o vytvoření kulturně otevřené školy. Na jeho přípravě se podílely školské orgány, učitelé a političtí činitelé z celého světa.

V rámci projektu se mladí lidé učí společně se svými vrstevníky jiných kulturních a společenských zázemí. Důraz na otevřenost pomáhá rozvíjet kulturní porozumění a dovednosti nezbytné pro život a práci globálních občanů.

Učitelům a vedoucím pracovníkům škol se dostává podpory při navazování mezinárodní partnerské spolupráce a při její integraci do školních vzdělávacích programů a širších strategických plánů. Projekt tak obohacuje vzdělávání mladých lidí, nabízí prostor k profesnímu rozvoji a usnadňuje plnění celoškolních cílů.

Projekt Connecting Classrooms je v jednotlivých zemích podporován školskými úřady, které koordinují činnost příslušných skupin škol. Díky tomu se spolupráce může zaměřit na místní priority a podílet se na naplňování hlavních vzdělávacích cílů. Výsledkem je její dlouhodobější udržitelnost.