Dreams+Teams

Dreams+Teams je projekt, který prostřednictvím sportu, umění a mezinárodního povědomí vychovává mladé lídry a globální občany. Každý účastník programu Dreams+Teams by měl trvale rozvíjet své postoje ve vztahu k vedení sportovních aktivit a mezikulturnímu povědomí. Měl by přemýšlet o jiných kulturách a alternativních přístupech, zvláště pak o způsobech začlenění lidí, kteří mohou být v určitém smyslu odlišní.

Logo Dreams+Teams

Projekt Dreams+Teams naplňuje filozofii a principy, k nimž patří úcta k různorodosti, rovnost, začlenění a kulturní rozhled. Mimo Velkou Británii se na programu Dreams+Teams podílí organizace British Council a místní partnerské organizace, což jsou ve většině případů školy.

Projekt Dreams+Teams využívá univerzálního jazyka sportu a umění a jejich různorodosti k rozvíjení manažerských dovedností, aktivního přístupu k občanství a mezinárodního povědomí a partnerství. V programu Dreams+Teams se prostřednictvím sportovních a uměleckých aktivit mladí lídři na celém světě učí, jak vést jiné mladé lidi. Program také rozšiřuje jejich povědomí o jiných kulturách. Mladí lídři jsou vedeni tak, aby následně působili v místních podmínkách s přihlédnutím ke globálním souvislostem. Kluby Dreams+Teams jim pak umožní uplatnit nové dovednosti nejdříve ve školách, pak i mimo školu a nakonec v mezinárodním měřítku.

Dreams+Teams se liší od jiných programů zaměřených na vedení sportovních aktivit důrazem na mezinárodní spolupráci a mezikulturní povědomí. Sport nabízí mladým lidem v různých zemích prostor k diskusi o otázkách fair play, rovnosti, kulturní různorodosti, začlenění, náboženství, etiky, celosvětové komunikace a mnoha jiných. V rámci mezinárodní spolupráce vytvoří mladí lídři ve všech účastnických zemích celosvětový tým, který bude pravidelně pořádat mezinárodní sportovní a umělecké festivaly.