Přednášky prof. Martina Hilského

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. (*1943) je profesorem anglistiky, překladatelem a nejvýznačnějším českým shakespearologem. Je držitelem řady ocenění, v roce 2001 jej královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řádu britského impéria za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho překlady Shakespeara.

V letech 1989 až 1998 byl ředitelem Ústavu anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě UK. Také působil na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vedl semináře k anglické literatuře.

Překladům Shakespeara se věnuje více než čtyřicet let. Do češtiny přeložil kompletní Shakespearovo dílo, které bylo souborně vydáno v roce 2011. Jeho překlady Shakespeara jsou často uváděny na jevištích českých divadel.

Ve svých poutavých přednáškách Martin Hilský podává obraz alžbětinské doby: od záležitostí politických a dějinně významných přes otázky náboženské a filozofické až k hmotné kultuře a dějinám každodennosti. Důkladnost předložených informací vychází z neuvěřitelného množství nastudovaného materiálu. Martin Hilský disponuje jedinečným darem podávat svůj výklad tak, že je srozumitelný i laikovi, přestože si drží nejvyšší odborný standard.

Shakespearův PERIKLES patří mezi romance a ty lze vnímat jako divadelní obdobu populární literatury. Jde o rodinné drama plné náhod, zvratů a až neuvěřitelných dobrodružství. Protože jde o rodinu královskou, je to i drama dynastické a je nevyhnutelně spojeno s mocí. Kdo je Perikles, proč léta bloudí rozbouřeným mořem a najde v závěru hry spočinutí, klid a štěstí? Jakou roli hrají další postavy: Gover, Marina, Kleon? Základní situací je věčné putování člověka a jeho cesta jako věčné hledání – je to jedna z nejkrásnějších romancí moře v anglické literatuře, kterou nás provede prof. PhDr. Martin Hilský, CSc, MBE.