Partnerské školy EN

Ve škole pracuje studentský klub Dreams and Teams, jehož členové se mimo jiné zapojují do aktivit pořádaných ve spolupráci s anglickou školou. Společným dílem jsou například sportovní festivaly pro klienty Denního stacionáře Jitřenka, Domova sociálních služeb ve Slatiňanech a pro žáky Speciální základní školy Chrudim pořádané od roku 2006. Do mnohých akcí se snažíme aktivně zapojit i žáky chrudimských základních škol. Každý rok pak z obchodní akademie odjíždí skupina žáků a učitelů na reciproční návštěvu partnerské školy v Británii.